.

   НАРМАТЫЎНЫЯ ПРАВАВЫЯ ДАКУМЕНТЫ

Дзейнасць аспірантуры рэгламентуецца наступнымі нарматыўнымі прававымі дакументамі:

 • Кодэкс Рэспублікі Беларусь аб адукацыі ад 13.01.2011 г. № 243-З;
 • Аб навуковай дзейнасці: Закон Рэспублікі Беларусь, 21 кастрычніка 1996 г.;
 • Інструкцыя па падрыхтоўцы навуковых кадраў вышэйшай кваліфікацыі ў Рэспубліцы Беларусь: пастанова Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь, Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі, 26.07.2004, № 109/46/2, у рэд. 22.02.2006, № 1/12/2 // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. – 2006. – № 52. – 7/605;
 • Інструкцыя аб парадку арганізацыі і правядзенні кандыдацкіх экзаменаў і залікаў ва ўстановах, якія забяспечваюць атрыманне паслявузаўскай адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь: пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, 28.01.2006, № 5 // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. – 2006. – № 38. – 8/13963;
 • Палажэнне аб падрыхтоўцы навуковых работнікаў вышэйшай кваліфікацыі ў Рэспубліцы Беларусь, зацверджана Указам Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 01.12.2011 № 561;
 • Палажэнне аб прысуджэнні вучоных ступеняў і вучоных званняў у Рэспубліцы Беларусь: Указ Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь 17 лістапада 2004 г. № 560 (у рэдакцыі Указа Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 01.12.2011 № 561);
 • Інструкцыя па афармленнні дысертацый і аўтарэфератаў. Зацверджана пастановай прэзідыума Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь ад 24.12.1997 № 178, у рэд. пастановы Вышэйшай атэстацыйнай камісіі Рэспублікі Беларусь Беларусь ад 15.08.2007 № 4 // Нацыянальны рэестр прававых актаў Рэспублікі Беларусь. – 1999. – № 8/1235;
 • Праграмы-мінімумы кандыдацкіх экзаменаў і заліку па агульнаадукацыйных дысцыплінах;
 • Праграма-мінімум кандыдацкага экзамена па спецыяльнасці 05.02.07 – тэхналогія і абсталяванне механічнай і фізіка-тэхнічнай апрацоўкі;
 • Палажэнне Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 22.06.2011 № 821;
 • Палажэнне Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 28.07.2011 № 1016;
 • Палажэнне Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 04.08.2011 № 1049;
 • Пастанова Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь ад 09.07.2011 № 87;
 • Пашпарты спецыяльнасцяў ВАК Рэспублікі Беларусь http://vak.org.by/pasports.