.

  ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНЫ КАБІНЕТ

Заведуючы вучэбна-метадычным кабінетам
Загадчык
вучэбна-метадычнага кабінета
Качурка Тамара Захараўна

Вучэбна-метадычны кабінет факультэта эканомікі і права створаны ў лютым 2013 года ў мэтах удасканалення арганізацыі адукацыйнага працэсу на факультэце і павышэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў.

Вучэбна-метадычны кабінет функцыянуе ў адпаведнасці з Палажэннем № 01-08 ад 18.02.2013 «Аб вучэбна-метадычным кабінеце факультэта».

Асноўныя задачы вучэбна-метадычнага кабінета:

 1. Стварэнне комплекснага інфармацыйна-метадычнага забеспячэння адукацыйных праграм, якія рэалізуюцца на факультэце.
 2. Канцэнтрацыя і сістэматызацыя заканадаўчых, іншых нарматыўных і інструктыўных дакументаў, якія рэгламентуюць адукацыйны працэс на факультэце.
 3. Канцэнтрацыя, сістэматызацыя і папулярызацыя навучальных і метадычных выданняў кафедраў факультэта, у тым ліку фарміраванне фонду вучэбна-метадычных матэрыялаў па дысцыплінах, замацаваных за кафедрамі факультэта.
 4. Аказанне інфармацыйнай і метадычнай дапамогі студэнтам і прафесарска-выкладчыцкаму складу кафедраў факультэта.
 5. Фарміраванне тэматычнага фонду рэфератаў, курсавых работ (праектаў), пытанняў і заданняў для прамежкавай і бягучай атэстацыі і г. д.
 6. Арганізацыя і правядзенне метадычных нарад, семінараў і канферэнцый, а таксама іншых мерапрыемстваў, якія рэалізуюць асноўныя задачы функцыянавання кабінета.
 7. Аказанне дапамогі ў падрыхтоўцы дакументаў і метадычных матэрыялаў для работы метадычнай камісіі факультэта.
 8. Распрацоўка прапаноў па ўдасканаленні метадычнага забеспячэння, укараненні ў адукацыйны працэс сучасных сродкаў і метадаў навучання.
 9. Рэалізацыя Палітыкі, Місіі, Бачання, Мэтаў у галіне якасці, патрабаванняў стандартаў сістэмы менеджменту якасці ўніверсітэта ў межах паўнамоцтваў, устаноўленых гэтым Палажэннем.

Асноўныя напрамкі дзейнасці вучэбна-метадычнага кабінета:

 1. Садзейнічанне прафесарска-выкладчыцкаму складу кафедраў факультэта ў падрыхтоўцы і правядзенні ўсіх відаў вучэбных заняткаў на высокім метадычным узроўні.
 2. Аказанне інфармацыйнай і метадычнай дапамогі студэнтам у іх вучэбнай дзейнасці пры падрыхтоўцы да навучальных заняткаў, выкананні пісьмовых работ, заданняў у рамках кіраванай самастойнай работы, у тым ліку з прадастаўленнем інфармацыі на электронных носьбітах.
 3. Вывучэнне, абагульненне і распаўсюджванне перадавых метадаў і сродкаў арганізацыі метадычнай работы.
 4. Фарміраванне фонду метадычнага забеспячэння кіруемай самастойнай работы на бягучы навучальны год.
 5. Удзел у арганізацыі і правядзенні канферэнцый, семінараў, выстаў, конкурсаў і іншых мерапрыемстваў, накіраваных на павышэнне якасці метадычнай работы.
 6. Удзел у планаванні метадычнай работы на факультэце.
 7. Падрыхтоўка і афармленне дакументаў і іншых матэрыялаў, што адносяцца да работы вучэбна-метадычнага кабінета, для прадастаўлення ў адпаведныя службы ўніверсітэта.

 

Адрас:
вул. Войкава, 21, 225404 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Загадчык ВМК:
Качурка Тамара Захараўна
Тэлефон:
(0163) 45 25 16