У адпаведнасці з загадам рэктара ўніверсітэта ад 2018/12/21 № 581 «Аб зацвярджэнні і ўвядзенні ў дзеянне Палажэння аб філіяле кафедры агульнаправавых дысцыплін і дзяржаўнага кіравання» з 1 студзеня 2018 года створаны філіял кафедры агульнаправавых дысцыплін і дзяржаўнага кіравання ўстановы адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт» у Юрыдычнай кансультацыі Баранавіцкага раёна і горада Баранавічы Брэсцкай абласной калегіі адвакатаў.

Кіраўніцтва філіялам кафедры ажыццяўляе адвакат Юрыдычнай кансультацыі Баранавіцкага раёна і горада Баранавічы Брэсцкай абласной калегіі адвакатаў Л.М. Раўкоўская.

У адпаведнасці з п. 20. Палажэння аб філіяле кафедры агульнаправавых дысцыплін і дзяржаўнага кіравання, зацверджанага загадам рэктара ўніверсітэта ад 21.12.2018 № 581, дзейнасць Філіяла кафедры ажыццяўляецца па наступных напрамках:

 • адукацыйная:
  • правядзенне лекцый, практычных заняткаў па дысцыплінах кафедры;
  • кіраўніцтва вучэбнай, вытворчай і пераддыпломнай практыкай навучэнцаў;
 • навукова-метадычная:
  • метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу;
  • рэцэнзаванне праграм, вучэбна-метадычных комплексаў, дапаможнікаў і іншых выданняў, у тым ліку ў электронным выглядзе;
  • удасканаленне зместу навучальных дысцыплін і методык іх выкладання;
 • навукова-даследчая:
  • ініцыяванне навуковых даследаванняў;
  • кіраўніцтва навукова-даследчай працай навучэнцаў;
  • прапаганда навуковых ведаў;
  • удзел ва ўкараненні вынікаў даследаванняў у практыку;
 • выхаваўчая:
  • фарміраванне прафесійных, сацыяльных і асобасных кампетэнцый навучэнцаў у адпаведнасці з адукацыйнымі стандартамі, спецыялізацыяй, забеспячэнне ўзаемадзеяння з прафесійным асяроддзем;
  • фарміраванне агульнага і прафесійнага светапогляду навучэнцаў.

У адпаведнасці з п. 11 Палажэння аб філіяле кафедры агульнаправавых дысцыплін і дзяржаўнага кіравання, зацверджанага загадам рэктара ўніверсітэта ад 21.12.2018 № 581, задачамі Філіяла кафедры з'яўляюцца:

 • забеспячэнне адукацыйнага працэсу па падрыхтоўцы спецыялістаў па спецыяльнасцях 1-24 01 02 «Правазнаўства», 1-24 01 03 «Эканамічнае права»;
 • фарміраванне практычных навыкаў працы ў навучэнцаў па спецыяльнасцях 1-24 01 02 «Правазнаўства», 1-24 01 03 «Эканамічнае права»;
 • арганізацыя і правядзенне мерапрыемстваў, якія спрыяюць лепшай адаптацыі навучэнцаў у працэсе навучання да канкрэтных вытворчых умоў, атрыманню імі навыкаў работы ў працоўным калектыве;
 • забеспячэнне базы практычнага навучання, якая адпавядае профілю спецыяльнасці, выканання курсавых і дыпломных работ на матэрыялах Юрыдычнай кансультацыі Баранавіцкага раёна і горада Баранавічы Брэсцкай абласной калегіі адвакатаў;
 • арганізацыя навукова-даследчай работы навучэнцаў;
 • фарміраванне ў навучэнцаў прафесійных якасцяў і юрыдычнага светапогляду, прадстаўлення аб прафесійным меркаванні і этыцы юрыста;
 • арганізацыя і правядзенне сумесных прыкладных навуковых даследаванняў, укараненне ў вытворчасць і адукацыйны працэс вынікаў навуковых даследаванняў і распрацовак навучэнцаў i членаў прафесарска-выкладчыцкага складу кафедры;
 • павышэнне прафесійнага ўзроўню прафесарска-выкладчыцкага складу кафедры праз абмен вопытам навуковай і практычнай дзейнасці;
 • ажыццяўленне іншых мерапрыемстваў, якія не супярэчаць мэтам і задачам філіяла кафедры.

 

Філіял кафедры агульнаправавых дысцыплін і дзяржаўнага кіравання ў Юрыдычнай кансультацыі Баранавіцкага раёна і горада Баранавічы Брэсцкай абласной калегіі адвакатаў Філіял кафедры агульнаправавых дысцыплін і дзяржаўнага кіравання ў Юрыдычнай кансультацыі Баранавіцкага раёна і горада Баранавічы Брэсцкай абласной калегіі адвакатаў Філіял кафедры агульнаправавых дысцыплін і дзяржаўнага кіравання ў Юрыдычнай кансультацыі Баранавіцкага раёна і горада Баранавічы Брэсцкай абласной калегіі адвакатаў

Кантактная інфармацыя
Адрас:
вул.Паркавая, 62, 225401 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Дэкан:
Лабейка Вольга Анатольеўна
Тэлефон:
+375 163 66 94 77
E-mail:

САЙТЫ СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ