Спецыялізаваны кабінет крыміналістыкі з’яўляецца асновай вучэбна-метадычнай базы кафедры дзяржаўнага кіравання і крымінальна-прававых дысцыплін факультэта эканомікі і права, якая забяспечвае працу выкладчыкаў і студэнтаў па даследаванні новых напрамкаў у крыміналістыцы, выкананню лабараторных работ, выпрацоўцы практычных навыкаў. У кабінеце праводзяцца семінарскія і лабараторныя заняткі па дысцыплінах «Крыміналістыка», «Крыміналогія», «Крымінальны працэс», «Судаўладкаванне», «Крымінальнае права», «Пракурорскі нагляд», «Судовая медыцына» ў адпаведнасці з вучэбнымі планамі і вучэбнымі праграмамі па ўказаных дысцыплінах.

Асноўная навукова-даследчая мэта спецыялізаванага кабінета крыміналістыкі — даследаванне новых напрамкаў у крыміналістыцы, набыццё практычных навыкаў і прыкладное выкарыстанне тэарэтычных ведаў.

Спецыялізаваны кабінет крыміналістыкі прызначаны для даследчых мэт, правядзення спецыялізаваных навучальных заняткаў (лабараторных работ).

Метадычная роля спецыялізаванага кабінета крыміналістыкі — стварэнне і ўдасканаленне метадаў і методык, якія спрыяюць фарміраванню ў студэнтаў цэласнага комплексу прафесійных навыкаў і ўменняў ва ўжыванні на практыцы крыміналістычных ведаў, у планаванні і правядзенні следчых дзеянняў, арганізацыі расследавання злачынстваў і судовага разбору.

У спецыялізаваным кабінеце праводзяцца заняткі па вывучэнні шэрагу тэм па раздзелах навукі і вучэбнай дысцыпліны «Крыміналістыка» і яе галін (дактыласкапія, трасалогiя, дакументазнаўства, почырказнаўства, аўтаразнаўства, габiтаскапiя, зброязнаўства), а таксама праводзяцца заняткі па тэмах раздзелаў крыміналістычнай тактыкі і методыкі расследавання і папярэджання асобных груп і відаў злачынстваў. У кабінеце аформлены тэматычныя стэнды і дэманстрацыйныя тумбы па раздзелах дысцыпліны «Крыміналістыка».

Раздзел «Крыміналістычная тэхніка. Дактыласкапія, трасалогiя»
Стэнды ўтрымліваюць тэарэтычныя палажэнні аб матэрыяльных слядах злачынства, механізмах іх утварэння, спосабах, метадах фіксацыі і даследавання, а таксама ўзоры працэсуальных дакументаў, у прыватнасці, дактыласкапічную карту. У дэманстрацыйных тумбах таксама размешчаны фатаграфіі розных відаў матэрыяльных слядоў і інфармацыя аб апісанні спосабаў іх фіксацыі і выемкі. Дадзеныя матэрыялы выкарыстоўваюцца ў час правядзення лабараторных работ па тэме «Крыміналістычнае вучэнне аб слядах».

Раздзел «Крыміналістычныя даследаванні дакументаў, грашовых знакаў»
Дэманстрацыйныя тумбы ўтрымліваюць фатаграфіі розных відаў дакументаў, грашовых знакаў, інфармацыю аб спосабах і відах іх падробкі, аб сродках і спосабах выяўлення падробак, якія выкарыстоўваюцца ў цяперашні час экспертамі-крыміналістамі.

Раздзел «Методыка расследавання злачынстваў, звязаных з незаконным абаротам наркотыкаў»
У сувязі з узмацненнем крымінальнай адказнасці за незаконны абарот наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх прэкурсораў і аналагаў абноўлена інфармацыя аб відах названых рэчываў. На стэндах размешчаны фатаграфіі розных відаў наркатычных сродкаў, псіхатропных рэчываў, іх прэкурсораў і аналагаў, а таксама інфармацыя аб прафілактыцы і сродках барацьбы са злачынствамі ў гэтай сферы, у тым ліку нарматыўныя прававыя акты.

Аформлены інфармацыйны стэнд «Субкультура асуджаных», які змяшчае фатаграфіі татуіровак, што найбольш часта сустракаюцца ў асуджаных, iх падрабязнае апісанне і расшыфроўку.

Спецыялізаваны кабінет крыміналістыкі Спецыялізаваны кабінет крыміналістыкі Спецыялізаваны кабінет крыміналістыкі Спецыялізаваны кабінет крыміналістыкі

Кантактная інфармацыя
Адрас:
вул.Паркавая, 62, 225401 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Дэкан:
Лабейка Вольга Анатольеўна
Тэлефон:
+375 163 66 94 77
E-mail:

САЙТЫ СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ