Мэтай напрамку з'яўляецца дапамога студэнтам па ўсіх пытаннях, звязаных з арганізацыяй вучэбнага працэсу, а таксама развіццё ў студэнтаў актыўнай жыццёвай пазіцыі.

Совет старост

 

Палажэнне
аб Савеце старастаў лінгвістычнага факультэта

1. Агульныя палажэнні

 • Савет старастаў лінгвістычнага факультэта фарміруецца з ліку старастаў вучэбных груп дзённай формы навучання і з'яўляецца органам студэнцкага самакіравання.
 • Савет старастаў здзяйсняе сваю дзейнасць на тэрыторыі лінгвістычнага факультэта.
 • Агульнае кіраўніцтва Саветам старастаў здзяйсняе дэкан лінгвістычнага факультэта або яго намеснікі.

2. Асноўныя задачы і функцыі

2.1 Задачы:

 • Забеспячэнне ўзгодненых дзеянняў старастаў вучэбных груп і адміністрацыі ФсіГМ;
 • Інфармаванне старастаў аб мерапрыемствах і праграмах, якія праводзяцца студэнтамі лінгвістычнага факультэта;
 • Збор і абагульненне інфармацыі аб студэнцкіх праблемах, выкліканых арганізацыяй вучэбнага працэса сярод студэнтаў і давядзенне гэтай інфармацыі да адміністрацыі лінгвістычнага факультэта;
 • Здзяйсненне прамой і адваротнай сувязі паміж старастамі вучэбных груп і адміністрацыяй лінгвістычнага факультэта;
 • Дапамога адміністрацыі лінгвістычнага факультэта у арганізацыі і правядзенні вучэбна-выхаваўчага працэсу;
 • Забеспячэнне ўзаемадзеяння з органамі студэнцкага самакіравання лінгвістычнага факультэта: Студэнцкім саветам, Студэнцкай прафсаюзнай арганізацыяй, Моладзевай арганізацыяй БРСМ.

2.2 Функцыі:

 • Прадстаўленне вучэбных інтарэсаў і праблем, якія ўзнікаюць у студэнтаў у адміністрацыі факультэта;
 • Тлумачэнне ў студэнцкім асяроддзі Устава БарДУ, Правіл унутранага працоўнага распарадку і іншых дакументаў, якія рэгулююць дзейнасць студэнтаў і вызначаюць іх правы і абавязкі;
 • Падтрыманне парадку і вучэбнай дысцыпліны ў групе, на курсе, на факультэце і ва ўніверсітэце;
 • Арганізацыя грамадска-карысных работ у вучэбных корпусах і на тэрыторыі ўніверсітэта;
 • Распрацоўка нарматыўных дакументаў, якія належаць да кампетэнцыі Савета старастаў;
 • Арганізацыя сустрэч студэнтаў з адміністрацыяй факультэта.

Савет старастаў выконвае свае функцыі на працягу навучальнага года.

Арганізацыя дзейнасці Савета старастаў і яго структура

 • Непасрэднае кіраўніцтва работай Савета старастаў здзяйсняе старшыня Савета старастаў.
 • Функцыі старшыні Савета старастаў лінгвістычнага факультэта:
  • Арганізацыя работа Савета старастаў лінгвістычнага факультэта;
  • Здзяйсненне ўзаемадзеяння з адміністрацыяй лінгвістычнага факультэта;
  • Савет старастаў складаецца з старастаў вучэбных груп лінгвістычнага факультэта.
 • Парадак фарміравання Савета старастаў лінгвістычнага факультэта
  • Савет старастаў лінгвістычнага факультэта фарміруецца з старастаў вучэбных груп лінгвістычнага факультэта і зацвярджаецца на агульным сходзе стараст вучэбных груп факультэта;
  • Савет старастаў ФсіГМ выбірае з свайго складу 5 старастаў курсаў. З ліку стараст курсаў Савет выбірае Старшыню. Выбары прызнаюцца сапраўднымі пры ўдзеле ў іх не менш двух трэціх ад спіскавага складу Савета старастаў. Рашэнне з'яўляецца прынятым, калі за яго прагаласавала больш за палову ўдзельнікаў пасяджэння;
  • Старшыня Савета старастаў выбіраецца на 1 год.
  • Права датэрміновага вызвалення старшыні Савета старастаў ад займаемай пасады належыць адміністрацыі факультэта і органу, які выбраў старшыню.
 • Падставай для перавыбараў старшыні Савета старастаў з'яўляюцца:
  • Рашэнне адміністрацыі факультэта;
  • Меркаванне не менш адной трэцяй членаў Савета старастаў;
  • Немагчымасць выканання старшынём Савета старастаў сваіх абавязкаў у сувязі з хваробай або па іншых прычынах.
  • Правы і абавязкі членаў Савета старастаў лінгвістычнага факультэта.
 • Правы членаў Савета старастаў лінгвістычнага факультэта:
  • Члены Савета старастаў з'яўляюцца прадстаўнікамі студэнцтва свайго факультэта перад адміністрацыяй;
  • Члены Савета старастаў маюць права хадайнічаць перад дэканатам аб вынясенні заахвочванняў і спагнанняў студэнтам;
  • Члены Савета старастаў маюць права прадстаўляць у адміністрацыю факультэта заўвагі і прапановы студэнтаў аб узроўні і якасці вучэбна-выхаваўчага працэсу;
  • Члены Савета старастаў маюць права на матэрыяльнае заахвочванне ў выглядзе прэміі за дабраякаснае і рэзультатыўнае выкананне сваіх абавязкаў.
 • Абавязкі членаў Савета старастаў лінгвістычнага факультэта:
  • Члены Савета старастаў інфармуюць студэнтаў факультэта аб рашэннях і ўказаннях адміністрацыі факультэта, універсітэта, Савета старастаў;
  • Члены Савета старастаў аказваюць кансультацыйную дапамогу студэнтам вучэбных груп па пытаннях вучэбна-выхаваўчага працэса;
  • Члены Савета старастаў сумесна з органамі студэнцкага самакіравання збіраюць і аналізуюць інфармацыю пра праблемы, звязаныя з вучэбна-выхаваўчым працэсам;
  • Члены Савета старастаў даводзяць да адміністрацыі ўніверсітэта аналітычныя справаздачы пра студэнцкія праблемы, звязаныя з вучэбна-выхаваўчым працэсам;
 • Члены Савета старастаў павінны якасна выконваць абавязкі старастаў вучэбных груп:
  • Забяспечваць выкананне студэнтамі сваёй групы Правіл унутранага працоўнага распарадку ўніверсітэта і падтрымліваць дысцыпліну ў групе падчас вучэбных заняткаў;
  • Весці ўлік наведвання студэнтамі вучэбных заняткаў;
  • Своечасова забяспечваць неабходныя ўмовы для правядзення заняткаў (падрыхтоўка дошкі, ТСН);
  • Па дамоўленасці і ва ўзаемадзеянні з супрацоўнікамі бібліятэкі забяспечваць арганізацыю атрымання неабходнай вучэбнай літаратуры;
  • Забяспечваць арганізацыю грамадска-карысных работ па распараджэнні дэканата (падрыхтоўка аўдыторый да вучэбнага працэсу, вясенне-зімовага перыяду, правядзенне суботнікаў і г.д.);
  • Забяспечваць своечасовае і арганізаванае праходжанне медыцынскіх мерапрыемстваў (флюараграфія, прышчэпкі і г.д.).

Спіс Савета старастаў факультэта ў 2021/2022 навучальным годзе

 

Кантактная інфармацыя
Адрас:
вул.Паркавая, 62, 225401 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Дэкан:
Круглякова Наталля Мікалаеўна
Тэлефон:
Факс:
E-mail:

САЙТЫ СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ