.

  КАФЕДРА ПЕДАГОГІКІ

Загадчык кафедры
Загадчык кафедры
Кляшчова Алена Анатольеўна
кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт

Падрабязная інфармацыя на афіцыйным сайце кафедры: ped.barsu.by

Кафедра педагогікі заснавана ў 2004 годзе на педагагічным факультэце ўстановы адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт». На сёння кафедра ўваходзіць у склад факультэта педагогікі і псіхалогіі і з'яўляецца агульнаўніверсітэцкай.

Прафесарска-выкладчыцкі склад кафедры ўключае кампетэнтных спецыялістаў у галіне педагагічных навук, якія маюць адпаведную навуковую кваліфікацыю.

Навукова-даследчая дзейнасць ПВС кафедры ажыццяўляецца ў рамках агульнакафедральнай тэмы «Фарміраванне інклюзіўнай кампетэнтнасці будучых педагогаў». Ідэя пашырэння адукацыйнай прасторы, уключэння ў яго ўсіх дзяцей незалежна ад розніцы ў здольнасцях і магчымасцях, ад іх культурнага і сацыяльнага становішча, усё больш актыўна ўваходзіць у сістэму адукацыі Рэспублікі Беларусь. Перавагамі інклюзіўнай адукацыі можна назваць павелічэнне ступені ўдзелу кожнага асобнага вучня ў акадэмічным і сацыяльным жыцці школы, а таксама зніжэнне ступені ізаляцыі навучэнцаў ва ўсіх працэсах, якія праходзяць унутры школы. Інклюзіўная адукацыя мае на ўвазе рэструктурызацыю школы, яе правілаў, унутраных норм і сістэмы выкладання. У інклюзіўны працэс уключаны ўсе навучэнцы незалежна ад іх адукацыйных патрэб. Інклюзіўная адукацыя прадугледжвае не толькі навучэнца развіццё, але і прафесійнае ўдасканаленне і перападрыхтоўку педагога. Разнастайнасць і адрозненні дзяцей бачыцца не праблемай, якая патрабуе рашэння, а найважнейшым рэсурсам, які неабходна выкарыстоўваць у адукацыйным працэсе. Інклюзія прадугледжвае змяненне сацыяльных стэрэатыпаў і прадузятасці і сфарміраванасці інклюзіўнага мыслення ва ўсіх удзельнікаў адукацыйнага працэсу: навучэнцаў, бацькоў, педагогаў. Такі падыход да адукацыі ў Рэспубліцы Беларусь патрабуе арганізацыі прынцыпова новай сістэмы прафесійнай падрыхтоўкі і распрацоўкі тэхналогіі фарміравання інклюзіўных кампетэнцый будучых педагогаў. Навуковая значнасць даследавання заключаецца ў тэарэтычным абгрунтаванні і распрацоўцы мадэлі фарміравання інклюзіўнай кампетэнтнасці будучых педагогаў, якая пашырае існуючыя ўяўленні пра змест інклюзіўнай кампетэнтнасці педагогаў, пра новыя спосабы педагагічнага ўзаемадзеяння суб'ектаў адукацыі ў сістэме адукацыі Рэспублікі Беларусь.

Кафедрай ініцыявана правядзенне Міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі «Праблемы фарміравання інклюзіўнай кампетэнтнасці спецыялістаў педагагічных спецыяльнасцяў», розных навукова-практычных семінараў, круглых сталоў з удзелам педагогаў-практыкаў рэгіёну. Штогод з удзелам кафедры праводзіцца Міжнародная канферэнцыя «Спецыяліст ХХI стагоддзя: псіхолага-педагагічная культура і прафесійная кампетэнтнасць». З 2018 г. кафедрай праводзіцца маштабны рэгіянальны семінар «Сацыяльнае партнёрства ў выхаванні».

Калектыў кафедры ажыццяўляе работу па падрыхтоўцы студэнтаў да ўдзелу ў навукова-практычных канферэнцыях, конкурсах навуковых прац рознага ўзроўню. Ужо традыцыяй стала атрыманне прызавых месцаў на штогадовым Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ (г. Мінск), Міжнароднай алімпіядзе па асновах псіхалогіі і педагогіцы «Асоба і інавацыі» (г. Гомель).

На кафедры дзейнічаюць Студэнцкая майстэрня інавацый, студэнцкая навукова-даследчая лабараторыя «Педагагічны пошук», спецыялізаваны кабінет Рэсурснага забеспячэння прафілактыкі гвалту над непаўналетнімі і гандлю людзьмі і філіялы кафедры на базах ДУА «СШ № 10 г. Баранавічы», «СШ № 13 г. Баранавічы».

Пры кафедры адкрыта магістратура па спецыяльнасці 1-08 80 06 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі.

 

Адрас:
вул.Паркавая, 62, 225401 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Заг. кафедры:
Кляшчова Алена Анатольеўна
Тэлефон:
(0163) 50 91 00