Умовы і парадак прыёму на дзённую і завочную форму атрымання вышэйшай адукацыі другой ступені ва ўстанову адукацыі "Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт" вызначаецца Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, Правіламі прыёму асоб для атрымання вышэйшай адукацыі II ступені, зацверджанымі Пастановай Савета Міністраў Рэспублікі Беларусь ад 02.02.2012 № 110 і гэтым Парадкам. Установа адукацыі "Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт" мае спецыяльны дазвол (ліцэнзію) на права ажыццяўлення адукацыйнай дзейнасці № 02100/502, выдадзенае Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь на падставе рашэння ад 3 чэрвеня 2005 г. № 302.

Парадак прыёму ў магістратуру ў 2022 годзе

УМОВЫ ПРАВЯДЗЕННЯ КОНКУРСУ Ў 2022 ГОДЗЕ

Прыём абітурыентаў ажыццяўляецца:

Назва спецыяльнасці

Код спецыяльнасці

Прафілізацыя спецыяльнасці

Сцепень

Мова навучання

Уступныя іспыты

дзённая форма атрымання адукацыі (тэрмін навучання 1 год):

Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі) 1-08 80 02 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі Магістр
руская
Педагогіка (пісьмова)
Замежныя мовы
англійская
Педагогіка і методыка выкладання замежных моў (пісьмова)
Эканоміка 1-25 80 01 Аналітычная эканоміка і кіраванне бізнесам Магістр
руская
Эканоміка (пісьмова)

завочная форма атрымання адукацыі (тэрмін навучання 1,5 гады):

Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі) 1-08 80 02 Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі Магістр
руская
Педагогіка (пісьмова)
Інавацыйныя тэхналогіі ў машынабудаванні 1-36 80 02 Машынабудаванне і машыназнаўства Магістр
руская
Тэхналогія машынабудавання (вусна)
Эканоміка 1-25 80 01 Аналітычная эканоміка і кіраванне бізнесам Магістр
руская
Эканоміка (пісьмова)

Уступныя іспыты праводзяцца ў форме экзамену па праграмах, складзеных у адпаведнасці з тыпавымі вучэбнымі праграмамі па дысцыплінах спецыяльнасцяў на першай ступені вышэйшай адукацыі.

Кантактная інфармацыя
Адрас:
ул.Войкава, 21, 225404 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Адказны сакратар прыёмнай камісіі
Раманчук Наталля Уладзіміраўна
+375 29 822 37 97

Тэхнічны сакратар прыёмнай камісіі
Віннічак Ксенія Сяргееўна
+375 163 64 06 70 (кафедра тэхналогіі і абсталявання машынабудавання)
+375 33 643 04 05

Тэхнічны сакратар прыёмнай камісіі
Дзегіль Наталля Іванаўна
+375 163 50 91 00 (кафедра педагогікі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін)
+375 163 68 01 70 (кафедра прафесійнай іншамоўнай падрыхтоўкі)
+375 29 842 59 47

 

САЙТЫ СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ