Важнейшым складнікам часткі працэсу падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі, якія здольны працаваць у новых эканамічных умовах, з'яўляецца навукова-даследчая работа студэнтаў.

Ва ўніверсітэце праводзіцца мэтанакіраваная работа па ўкараненні ў вучэбны працэс адукацыйных тэхналогій, якія рэалізуюць даследчыцкі прынцып навучання, і дазваляюць не толькі павысіць эфектыўнасці НДРС, але і забяспечыць рашэнне цэлага шэрагу прынцыпова важных для ўніверсітэта задач, асноўнымі з якіх з'яўляюцца:

 • пошук новых формаў удзелу і навучання студэнтаў навуковай творчасці;
 • забеспячэнне актыўнага ўдзелу студэнтаў у навукова-тэхнічных і навукова-вытворчых канферэнцыях;
 • актыўнае прыцягненне студэнтаў да канструктарска-тэхналагічнай дзейнасці, рацыяналізатарска-вынаходніцкай рабоце;
 • рэгулярнае правядзенне выстаў студэнцкай навукова-тэхнічнай творчасці;
 • садзейнічанне ўкараненню і шырокаму выкарыстанню ў народнай гаспадарцы найноўшых дасягненняў навукі і тэхнікі, вынаходніцтваў, рацпрапаноў і распрацовак як асобных распрацоўшчыкаў, так і творчых моладзевых калектываў;
 • здзяйсненне шматпрофільнай падрыхтоўкі спецыялістаў пры дастаткова высокім узроўні спецыяльных ведаў;
 • забеспячэнне высокага ўзроўню фундаментальных ведаў, набытых студэнтамі ў працэсе НДР;
 • эфектыўная падрыхтоўка кадраў вышэйшай кваліфікацыі для ўласных вучэбных і навуковых падраздзяленняў;
 • істотнае зніжэнне выдаткаў на выкананне навукова-даследчыцкіх і вопытна-канструктарскіх работ.

Тэматыка навуковых даследаванняў, выконваемых студэнтамі, вызначаецца як тэматыкай дзяржбюджэтных даследаванняў, якія праводзяцца ва ўніверсітэце па заданнях НАН Беларусі, галіновых міністэрстваў, а таксама сфарміраваных ва ўніверсітэце Задачнікам ад прамысловых прадпрыемстваў Баранавіцкага рэгіёна.

Формы прыцягнення студэнтаў да навуковай работы дастаткова разнастайныя, аднак найбольш масавымі і эфектыўнымі з'яўляюцца:

 • выкананне лабараторных практыкумаў з элементамі НДР, курсавых і дыпломных навукова-даследчых работ;
 • удзел у навукова-практычных міжвузаўскіх, рэспубліканскіх і міжнародных канферэнцыях, выставах, конкурсах і алімпіядах;
 • навукова-даследчыцкая работа падчас вытворчага навучання;
 • навукова-даследчыцкая дзейнасць у студэнцкіх творчых аб'яднаннях.

Маладыя даследчыкі маюць магчымасць прэзентацыі атрыманых вынікаў і апрабацыі сваіх навуковых даследаванняў шляхам удзелу ў семінарах, канферэнцыях, форумах і выставах розных узроўняў.

Вынікі ўдзелу студэнтаў і магістрантаў універсітэта
ў XXIV Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў

 

З 91 навуковых работ, прадстаўленых на Конкурс, 53 атрымалі катэгорыі:

I катэгорыя – 5 работ:

 • Буцько Анастасія Юр'еўна (навуковы кіраўнік Т.Я.Яцэнка, к.псх.н., дац.);
 • Гірэль Арцём Вітальевіч (навуковы кіраўнік І.Р.Дзік);
 • Лабец Лідзія Сяргееўна (навуковы кіраўнік Ж.В.Рзаева);
 • Чэрнік Анастасія Валер'еўна (навуковы кіраўнік Т.Я.Яцэнка, к.псх.н., дац.);
 • Шышко Ганна Мікалаеўна (навуковы кіраўнік Т.Я.Яцэнка, к.псх.н., дац.);

II катэгорыя – 22 работы:

 • Беліцкая Анастасія Сяргееўна, Тараеў Баймухамед Даўлетмухамедавіч (навуковы кіраўнік В.М.Пазнякевіч, к.э.н., дац.);
 • Богдан Дзмітрый Дзмітрыевіч (навуковы кіраўнік М.У.Нярода, к.т.н., дац.);
 • Васіленка Алёна Вячаславаўна (навуковы кіраўнік І.Л.Кішэя);
 • Віннічак Ксенія Сяргееўна (навуковы кіраўнік М.В.Чычкан, к.т.н., дац.);
 • Гадалава Крысціна Аляксандраўна (навуковы кіраўнік І.Л.Кишэя);
 • Ждановіч Вольга Анатольеўна (навуковы кіраўнік А.В.Солахаў, к.п.н., дац.);
 • Карпач Анастасія Генадзьеўна (навуковы кіраўнік І.Л.Кішэя);
 • Клімовіч Іна Міхайлаўна (навуковы кіраўнік М.Е.Маслава);
 • Кавалевіч Ганна Сяргееўна (навуковы кіраўнік Ж.Б.Манкевіч, к.псх.н., дац.);
 • Кушына Ксенія Дзмітрыеўна (навуковы кіраўнік Ж.Б.Манкевич, к.псх.н., дац.);
 • Лабай Ганна Аляксандраўна (навуковы кіраўнік Г.М.Лундышава);
 • Мароз Тамара Уладзіміраўна (навуковы кіраўнік Ж.Б.Манкевич, к.псх.н., дац.);
 • Наліўка Алег Ігаравіч (навуковы кіраўнік Л.А.Сівачэнко, д.т.н., праф.);
 • Рудая Дзіна Уладзіміраўна (навуковы кіраўнік В.І.Козел, к.п.н., дац.);
 • Сандруцкі Данііл Ігаравіч (навуковы кіраўнік А.І.Калько);
 • Сямёнава Кацярына Генадзьеўна (навуковы кіраўнік В.К.Канавалік);
 • Сідорчык Алег Аляксандравіч (навуковыя кіраўнікі М.М.Фядосаў, В.Ф.Барышнікаў, к.т.н., дац.);
 • Смолка (Мамацюк) Яна Уладзіміраўна (навуковы кіраўнік Н.І.Філімонава);
 • Станіслаўчык Юлія Міхайлаўна (навуковы кіраўнік А.І.Панамарова, к.п.н., дац.);
 • Стрыгалева Вольга Аляксандраўна (навуковы кіраўнік М.С.Чарняк);
 • Увараў Дзмітрый Аляксандравіч (навуковы кіраўнік А.А.Селезнёў);
 • Шапович Аліна Уладзіміраўна (навуковы кіраўнік Я.Г.Шаповіч);

III катэгорыя – 26 работ:

 • Адамчук Вікторыя Андрэеўна, Ганчарык Надзея Аляксандраўна (навуковы кіраўнік О.А.Лабейко);
 • Антонік Наталля Уладзіміраўна (навуковы кіраўнік А.Я.Рутман);
 • Багданава Вікторыя Уладзіміраўна (навуковы кіраўнік А.І.Бойка);
 • Болцік Андрэй Аляксандравіч (навуковы кіраўнік В.Ф.Барышнікаў, к.т.н., дац.);
 • Волчак Раман Мікалаевіч (навуковы кіраўнік Н.Ф.Захарченя);
 • Гапко Алена Міхайлаўна (навуковы кіраўнік Г.В.Гулевіч);
 • Гилько Анастасія Валер'еўна (навуковы кіраўнік Т.Я.Яцэнка, к.псх.н., дац.);
 • Гатоўчыц Анастасія Іванаўна (навуковы кіраўнік А.В.Солахаў, к.п.н., дац.);
 • Яфрэмава Таццяна Валер'еўна (навуковы кіраўнік В.Э.Піскун);
 • Жэрко Дзмітрый Казіміравіч (навуковы кіраўнік Ю.У.Башкірава);
 • Ільянкова Ганна Аляксандраўна (навуковы кіраўнік І.С.Крыштоп, к.фил.н.);
 • Калоша Андрэй Леанідавіч (навуковы кіраўнік А.В.Шах);
 • Кашкар Яніна Вітальеўна (навуковы кіраўнік М.Е.Маслава);
 • Каранчук Ангеліна Сяргееўна (навуковы кіраўнік Ж.Б.Манкевіч, к.псх.н., дац.);
 • Краўчонак Вікторыя Уладзіславаўна (навуковы кіраўнік Ю.М.Танана);
 • Лебедзь Яўген Віктаравіч (навуковы кіраўнік М.У.Нярода, к.т.н., дац.);
 • Лажко Ульяна Юр'еўна (навуковы кіраўнік М.В.Андрыяшка, к.ю.н., дац.);
 • Маркевіч Ксенія Юр'еўна (навуковы кіраўнік А.П.Мясаед);
 • Мялешка Алеся Дзмітрыеўна (навуковы кіраўнік А.Я.Рутман);
 • Панарына (Піліпчук) Ганна Мікалаеўна (навуковы кіраўнік В.В.Хітрук, к.п.н., дац.);
 • Паласухіна Кацярына Рыгораўна (навуковы кіраўнік З.І.Корзун);
 • Пракопчык Кацярына Дзмітрыеўна, Атаеў Бейзалі Нуралыевіч (навуковы кіраўнік І.А.Хітрова);
 • Саўчанка Арына Аляксандраўна (навуковы кіраўнік О.В.Леон, к.філ.н.);
 • Цярэшка Вераніка Алегаўна (навуковы кіраўнік О.А.Абрамовіч);
 • Цыбулька Вольга Ўладзіміраўна (навуковы кіраўнік А.П.Мясаед);
 • Цыцэня Ганна Анатольеўна (навуковы кіраўнік З.І.Корзун).

Найменаванне паказчыка

2017

2016

2015

2014

2013

Колькасць студэнтаў установы вышэйшай адукацыі, чал.

3912

4898

5843

7214

8492

 • у тым ліку дзённай формы навучання, чал.

1982

2334

2576

2968

3425

Колькасць студэнтаў, якія прымалі ўдзел ва ўсіх формах НДРС у пазавучэбны час (кожны студэнт улічваецца толькі адзін раз), чал.
у тым ліку:

714

601

722

654

670

 • студэнты выпускнога курса, чал.

284

266

287

231

302

 • магістранты, чал.

33

31

18

32

35

Суадносіны колькасці студэнтаў, якія ўдзельнічалі ў НДРС, да агульнай колькасці студэнтаў,
у тым ліку:

36

25,7

28

22,0

19,6

 • якія працавалі па планавых бюджэтных і гаспадарча-дагаворных НДР і НДДКР, %
   

0,04

0,03

0,06

 • з іх на ўмовах аплаты ўсяго, %
   

0,04

0,03

0,06

 • якія працавалі ў СНДЛ, творчай майстэрні і іншых аб'яднаннях, %

233

6,8

6,9

4,5

32

 • якія працавалі па заданнях ДПНД, %

 

     

0,06

Колькасць дакладаў, прачытаных студэнтамі на навукова-практычных канферэнцыях
у тым ліку:

254

279

285

403

416

 • міжнародных;

181

185

178

187

265

 • рэспубліканскіх;

46

89

43

101

63

 • іншых

27

5

64

115

88

Колькасць публікацый, самастойна і (або) у сааўтарстве падрыхтаваных студэнтамі,
у тым ліку:

532

382

464

471

433

 • артыкулаў;

44

56

78

51

48

 • тэзісаў дакладаў;

469

289

357

393

375

 • электроных публікацый

19

37

29

27

10

Колькасць экспанатаў, выкананых з удзелам студэнтаў і прадстаўленых на выстаўках
у тым ліку:

104

9

22

12

16

 • міжнародных;

7

       
 • рэспубліканскіх;

14

8

9

12

11

 • іншых

83

1

13

 

5

Колькасць станоўчых рашэнняў па заяўках на аб'екты прамысловай уласнасці , атрыманых студэнтамі самастойна ці ў сааўтарстве
у тым ліку:

         
 • Рэспублікі Беларусь;
         
 • за мяжой
         

Колькасць навукова-метадычных мерапрыемстваў, праведзеных ва ўстанове вышэйшай адукацыі для развіцця НДРС
у тым ліку:

27

23

7

7

 

 • навукова-практычных канферэнцый;

9

8

4

7

9

 • выстаў навуковых работ студэнтаў;

1

 

3

 

6

 • іншых

17

15

 

 

3

Колькасць навуковых работ, экспанатаў, аўтарамі якіх з'яўляюцца студэнты, што сталі пераможцамі на конкурсах і выставах
у тым ліку:

38

43

48

49

46

 • міжнародных;

5

1

1

2

0

 • рэспубліканскіх;

30

41

46

45

44

 • іншых

3

2

1

2

2

Колькасць студэнтаў – імянных стыпендыятаў, чал.

4

4

8

4

5

 • у тым ліку уладальнікаў стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

4

4

4

4

5

Колькасць навукова-педагагічных работнікаў, якія кіравалі НДРС у пазавучэбны час, чал.

142

157

163

189

195

 • у % ад агульнай колькасці навукова-педагагічных работнікаў

52

55,4

49,8

50

51

Пералік навуковых аб'яднанняў студэнтаў і час кансультацый з выкладчыкамі можна знайсці на інфармацыйным стэндзе па НДР кожнага факультэта

САЙТЫ СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ