.

  НАВУКОВА-ДАСЛЕДЧАЯ РАБОТА СТУДЭНТАЎ

Важнейшым складнікам часткі працэсу падрыхтоўкі спецыялістаў вышэйшай кваліфікацыі, якія здольны працаваць у новых эканамічных умовах, з'яўляецца навукова-даследчая работа студэнтаў.

Ва ўніверсітэце праводзіцца мэтанакіраваная работа па ўкараненні ў вучэбны працэс адукацыйных тэхналогій, якія рэалізуюць даследчыцкі прынцып навучання, і дазваляюць не толькі павысіць эфектыўнасці НДРС, але і забяспечыць рашэнне цэлага шэрагу прынцыпова важных для ўніверсітэта задач, асноўнымі з якіх з'яўляюцца:

 • пошук новых формаў удзелу і навучання студэнтаў навуковай творчасці;
 • забеспячэнне актыўнага ўдзелу студэнтаў у навукова-тэхнічных і навукова-вытворчых канферэнцыях;
 • актыўнае прыцягненне студэнтаў да канструктарска-тэхналагічнай дзейнасці, рацыяналізатарска-вынаходніцкай рабоце;
 • рэгулярнае правядзенне выстаў студэнцкай навукова-тэхнічнай творчасці;
 • садзейнічанне ўкараненню і шырокаму выкарыстанню ў народнай гаспадарцы найноўшых дасягненняў навукі і тэхнікі, вынаходніцтваў, рацпрапаноў і распрацовак як асобных распрацоўшчыкаў, так і творчых моладзевых калектываў;
 • здзяйсненне шматпрофільнай падрыхтоўкі спецыялістаў пры дастаткова высокім узроўні спецыяльных ведаў;
 • забеспячэнне высокага ўзроўню фундаментальных ведаў, набытых студэнтамі ў працэсе НДР;
 • эфектыўная падрыхтоўка кадраў вышэйшай кваліфікацыі для ўласных вучэбных і навуковых падраздзяленняў;
 • істотнае зніжэнне выдаткаў на выкананне навукова-даследчыцкіх і вопытна-канструктарскіх работ.

Тэматыка навуковых даследаванняў, выконваемых студэнтамі, вызначаецца як тэматыкай дзяржбюджэтных даследаванняў, якія праводзяцца ва ўніверсітэце па заданнях НАН Беларусі, галіновых міністэрстваў, а таксама сфарміраваных ва ўніверсітэце Задачнікам ад прамысловых прадпрыемстваў Баранавіцкага рэгіёна.

Формы прыцягнення студэнтаў да навуковай работы дастаткова разнастайныя, аднак найбольш масавымі і эфектыўнымі з'яўляюцца:

 • выкананне лабараторных практыкумаў з элементамі НДР, курсавых і дыпломных навукова-даследчых работ;
 • удзел у навукова-практычных міжвузаўскіх, рэспубліканскіх і міжнародных канферэнцыях, выставах, конкурсах і алімпіядах;
 • навукова-даследчыцкая работа падчас вытворчага навучання;
 • навукова-даследчыцкая дзейнасць у студэнцкіх творчых аб'яднаннях.

Маладыя даследчыкі маюць магчымасць прэзентацыі атрыманых вынікаў і апрабацыі сваіх навуковых даследаванняў шляхам удзелу ў семінарах, канферэнцыях, форумах і выставах розных узроўняў.

Вынікі ўдзелу студэнтаў і магістрантаў універсітэта
ў XXIII Рэспубліканскім конкурсе навуковых работ студэнтаў

 

З 80 навуковых работ, прадстаўленых на Конкурс, 48 атрымалі катэгорыі:

I катэгорыя – 7 работ:

 • Быкаўская Кацярына Дзмітрыеўна (навуковы кіраўнік Т.Я.Яцэнка, канд. псiхал. н.);
 • Купрык Анастасія Алегаўна (навуковы кіраўнік Г.В.Прадун); 
 • Лушкевiч Таццяна Іванаўна (навуковы кіраўнік Т.Я.Яцэнка, канд. псiхал. н.); 
 • Перавозкiна Анастасія Сяргееўна (навуковы кіраўнік Д.С.Лундышаў, канд. бiял. н., дац.); 
 • Плескацэвіч Таццяна Анатольеўна (навуковы кіраўнік А.I.Панамарова, канд. пед. н., дац.); 
 • Стасевіч Марына Мікалаеўна (навуковы кіраўнік В.У.Ляон);
 • Храмчанка Вікторыя Юр'еўна (навуковы кіраўнік Д.В.Кулакевiч).

II катэгорыя – 15 работ:

 • Балажынская Таццяна Аляксандраўна (навуковы кіраўнік А.В.Солахаў, канд. пед. н., дац.);
 • Бразінская Людміла Сяргееўна (навуковы кіраўнік А.В.Солахаў, канд. пед. н., дац.);
 • Віктаровіч Дзмітрый Анатольевіч (навуковы кіраўнік А.В.Шах);
 • Жэрко Дар'я Іосіфаўна (навуковы кіраўнік Ж.В.Рзаева); 
 • Жылінская Ганна Віктараўна (навуковы кіраўнік У.К.Канавалiк); 
 • Калько Аляксей Ігаравіч (навуковы кіраўнік А.I.Нарановiч, канд. фіз.-мат. н., дац.); 
 • Кіпель Аліна Генадзьеўна (навуковы кіраўнік I.В.Шулянкова); 
 • Лобан Вікторыя Валер'еўна (навуковы кіраўнік А.В.Солахаў, канд. пед. н., дац.); 
 • Наліўка Алег Ігаравіч (навуковы кіраўнік Л.А.Сiвачэнка, д-р.тэхн. н., праф.); 
 • Навуменка Арына Андрэеўна (навуковы кіраўнік Я.Я.Рутман-Шындзiна); 
 • Асос Людміла Мікалаеўна (навуковы кіраўнік В.Н.Аляксеевiч); 
 • Піліпчук Ганна Мікалаеўна (навуковы кіраўнік Т.Я.Яцэнка, канд. псiхал. н.); 
 • Сцёпіна Марына Віктараўна (навуковы кіраўнік В.У.Ляон); 
 • Філімонава Наталля Іванаўна (навуковы кіраўнік А.I.Панамарова, канд .пед. н., дац.);
 • Чарняк Юлія Аляксандраўна (навуковы кіраўнік С.К.Рындевич, канд. біял. н., дац.).

III катэгорыя – 26 работ:

 • Бяліцкая Анастасія Сяргееўна, Пракопчык Кацярына Дзмітрыеўна (навуковы кіраўнік В.М.Пазнякевiч, канд.экан.н., дац.);
 • Борыс Яўген Валер'евіч (навуковы кіраўнік I.А.Багдановiч, канд. тэхн. н., дац.); 
 • Барушка Людміла Юр'еўна (навуковы кіраўнік А.В.Солахаў, канд. пед. н., дац.); 
 • Бузук Аксана Уладзіміраўна (навуковы кіраўнік Г.М.Лундышава); 
 • Вабішчэвіч Наталля Андрэеўна (навуковы кіраўнік У.М.Зуеў);
 • Войцік Кацярына Віктараўна (навуковы кіраўнік I.А.Камлянок); 
 • Выдрыч Юлія Валер'еўна (навуковы кіраўнік Н.I.Сiдаровiч); 
 • Гаўрон Андрэй Васільевіч (навуковы кіраўнік Я.Г.Шаповiч); 
 • Генюш Вікторыя Паўлаўна (навуковы кіраўнік I.Р.Дзiк);
 • Грышкевіч Аляксандра Андрэеўна, Агамырадава Агулджэрэн (навуковы кіраўнік I.А.Хiтрова);
 • Епіфанава Дзіна Вадзімаўна (навуковы кіраўнік В.М.Крамянеўская);
 • Жук Ксенія Аляксандраўна (навуковы кіраўнік М.В.Андрыяшка, канд. юрыд. н., дац.);
 • Капейка Ганна Пятроўна (навуковы кіраўнік С.В.Кандрацюк);
 • Куніцкая Таісія Эдуардаўна (навуковы кіраўнік Т.М.Пучынская, канд. пед. н., дац.);
 • Ляўковіч Кацярына Уладзіміраўна (навуковы кіраўнік Н.I.Сiдаровiч); 
 • Ліхтар Алена Сяргееўна (навуковы кіраўнік З.I.Корзун);
 • Мельнік Алена Віктараўна (навуковы кіраўнік В.В.Паўлоўская);
 • Мiшкура Анастасія Леанідаўна (навуковы кіраўнік В.I.Козел, канд. пед. н., дац.);
 • Полюх Аляксей Леанідавіч (навуковы кіраўнік Г.В.Качкар);
 • Раманюк Вольга Уладзіміраўна (навуковы кіраўнік I.Л.Кiшая); 
 • Сандруцкi Данііл Ігаравіч (навуковы кіраўнік Г.М.Ракаўцы); 
 • Сергіеня Таццяна Аляксандраўна (навуковы кіраўнік В.М.Крамянеўская); 
 • Хілько Крысціна Сяргееўна (навуковы кіраўнік Д.А.Лабоцкi, канд. экан. н., дац.); 
 • Хоміч Кацярына Мікалаеўна (навуковы кіраўнік А.П.Мясаед); 
 • Шыш Крысціна Леанідаўна (навуковы кіраўнік Г.М.Лундышава); 
 • Яцкевіч Наталля Генадзьеўна (навуковы кіраўнік В.У.Ляон).

Асноўныя колькасныя паказчыкі за 2016 год прыведзены ў табл. 1

Табліца 1. Паказчыкі НДРС за 2016 год

Найменаванне паказчыка

Справаздачны год

Колькасць студэнтаў установы вышэйшай адукацыі, чал.

 • у тым ліку дзённай формы навучання, чал.

4898

2334

Колькасць студэнтаў, якія прымалі ўдзел ва ўсіх формах НДРС у пазавучэбны час (кожны студэнт улічваецца толькі адзін раз), чал.
у тым ліку:

 • студэнты выпускнога курса, чал.
 • магістранты, чал.

601


266
31

Суадносіны колькасці студэнтаў, якія ўдзельнічалі ў НДРС, да агульнай колькасці студэнтаў,
у тым ліку:

 • якія працавалі па планавых бюджэтных і гаспадарча-дагаворных НДР і НДДКР, %
 • з іх на ўмовах аплаты ўсяго, %
 • якія працавалі ў СНДЛ, творчай майстэрні і іншых аб’яднаннях, %
 • якія працавалі па заданнях ДПНД, %

25,7%


0%
0%
6,8%
0%

Колькасць дакладаў, прачытаных студэнтамі на навукова-практычных канферэнцыях
у тым ліку:

 • міжнародных;
 • рэспубліканскіх;
 • іншых

279


185
89
5

Колькасць публікацый, самастойна і (або) у сааўтарстве падрыхтаваных студэнтамі,
у тым ліку:

 • артыкулаў;
 • тэзісаў дакладаў;
 • электронных публикацый

382


56
289
37

Колькасць экспанатаў, выкананых з удзелам студэнтаў і прадстаўленых на выстаўках
у тым ліку:

 • міжнародных;
 • рэспубліканскіх;
 • іншых

9


0
8
1

Колькасць станоўчых рашэнняў па заяўках на аб’екты прамысловай уласнасці , атрыманых студэнтамі самастойна ці ў сааўтарстве
у тым ліку:

 • Рэспублікі Беларусь;
 • за мяжой

0


0
0

Колькасць навукова-метадычных мерапрыемстваў, праведзеных ва ўстанове вышэйшай адукацыі для развіцця НДРС
у тым ліку:

 • навукова-практычных канферэнцый;
 • выстаў навуковых работ студэнтаў;
 • іншых

23


8
0
15

Колькасць навуковых работ, экспанатаў, аўтарамі якіх з’яўляюцца студэнты, што сталі пераможцамі на конкурсах і выставах
у тым ліку:

 • міжнародных;
 • рэспубліканскіх;
 • іншых

51


1
48
2

Колькасць студэнтаў – імянных стыпендыятаў, чал.

 • у тым ліку уладальнікаў стыпендый Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь

4

4

Колькасць навукова-педагагічных работнікаў, якія кіравалі НДРС у пазавучэбны час, чал.

 • у % ад агульнай колькасці навукова-педагагічных работнікаў

157

55,4%

Пералік навуковых аб'яднанняў студэнтаў і час кансультацый з выкладчыкамі можна знайсці на інфармацыйным стэндзе па НДР кожнага факультэта