Начальнік вучэбна-метадычнага аддзела
Начальнік вучэбна-метадычнага аддзела
Гапко Марына Георгіеўна

Сваю дзейнасць вучэбна-метадычны аддзел ажыццяўляе ў адпаведнасці:

 • з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, нарматыўнымі прававымі актамі Рэспублікі Беларусь, пастановамі, загадамі, распараджэннямі, указаннямі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, іншымі кіруючымі метадычнымі дакументамі і матэрыяламі, якія рэгулююць пытанні функцыянавання і развіцця ўстаноў вышэйшай адукацыі;
 • са Статутам універсітэта;
 • з загадамі, распараджэннямі і ўказаннямі рэктара (першага прарэктара) універсітэта;
 • з СТБ ISO 9001-2015 і іншымі рэспубліканскімі і міжнароднымі стандартамі сістэмы менеджменту якасці;
 • з Палітыкай ў галіне якасці, Кіраўніцтвам па якасці і іншымі дакументамі сістэмы менеджменту якасці ўніверсітэта;
 • з Правіламі ўнутранага працоўнага распарадку ўніверсітэта;
 • з Калектыўным дагаворам універсітэта;
 • з Палажэннем «Аб вучэбна-метадычным аддзеле ўстановы адукацыі “Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт”» ад 21.09.2017 г.

Структура вучэбна-метадычнага аддзела:

 • начальнік;
 • намеснік начальніка;
 • метадысты;
 • спецыяліст;
 • лабарант;
 • сакратар;
 • дыспетчары.

Функцыі вучэбна-метадычнага аддзела:

Дзейнасць вучэбна-метадычнага аддзела звязана з выкананнем наступных функцый:

 • аператыўнае (гадавое) планаванне вучэбнай і навукова-метадычнай работы ўніверсітэта на аснове стратэгіі развіцця ўніверсітэта і палітыкі ў галіне якасці, якая выцякае з патрабаванняў спажыўцоў, з выкарыстаннем інструментаў менеджменту якасці;
 • кантроль выканання кіруючых дакументаў дзяржаўных органаў кіравання, рэктарата, Савета ўніверсітэта і навукова-метадычнага савета ўніверсітэта па пытаннях арганізацыі і навукова-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу;
 • падрыхтоўка аналітычнай інфармацыі аб дзейнасці ўніверсітэта для правядзення дзяржаўнай акрэдытацыі на адпаведнасць заяўленаму віду і па спецыяльнасцях падрыхтоўкі кадраў з вышэйшай адукацыяй;
 • забеспячэнне распрацоўкі, экспертызы, зацвярджэння і рэалізацыі ва ўстаноўленым парадку лакальнай нарматыўнай прававой і інструктыўна-метадычнай дакументацыі ўніверсітэта, якая вызначае парадак арганізацыі і навукова-метадычнага забеспячэння адукацыйнага працэсу і ўстанаўлівае патрабаванні да якасці падрыхтоўкі спецыялістаў;
 • распрацоўка і прадстаўленне на зацвярджэнне нормаў часу для разліку вучэбнай працы прафесарска-выкладчыцкага складу ўніверсітэта;
 • разлік штатаў і фарміраванне штатнай колькасці прафесарска-выкладчыцкага складу кафедраў універсітэта на навучальны год, а таксама іх кантроль;
 • кантроль выканання навучальнай нагрузкі выкладчыкаў універсітэта (у тым ліку з пагадзіннай аплатай працы), своечасовага пераразмеркавання ў сувязі з вытворчай неабходнасцю;
 • падрыхтоўка праектаў загадаў рэктара ўніверсітэта па ўстанаўленні і змене вучэбнай нагрузкі прафесарска-выкладчыцкаму складу кафедраў універсітэта;
 • улік кантынгенту студэнтаў універсітэта па ўсіх формах атрымання адукацыі;
 • арганізацыя і кантроль рацыянальнага выкарыстання аўдыторнага фонду і вучэбна-лабараторных плошчаў універсітэта для ажыццяўлення адукацыйнага працэсу;
 • арганізацыйна-метадычная работа па запаўненні і выдачы дыпломаў аб вышэйшай адукацыі, а таксама іх дублікатаў у парадку, устаноўленым заканадаўствам;
 • вядзенне і суправаджэнне камп’ютарнага банка дадзеных дыпломаў аб вышэйшай адукацыі, выдадзеных універсітэтам;
 • аналіз якасці падрыхтоўкі студэнтаў, падрыхтоўка аналітычных матэрыялаў, унясенне прапаноў па ўдасканаленні адукацыйнага працэсу;
 • абагульненне і аналіз вынікаў прамежкавага кантролю, бягучай і выніковай атэстацыі будучых спецыялістаў;
 • арганізацыя работы па фарміраванні складу дзяржаўных экзаменацыйных камісій;
 • аналіз справаздач структурных падраздзяленняў па выкананні аператыўных планаў, падрыхтоўка зводных справаздач аб адукацыйнай дзейнасці ўніверсітэта;
 • складанне графікаў адукацыйнага працэсу на навучальны год для ўсіх формаў атрымання адукацыі;
 • забеспячэнне бланачнай вучэбнай дакументацыяй структурных падраздзяленняў універсітэта;
 • каардынацыя дзейнасці факультэтаў па планаванні, арганізацыі і метадычным суправаджэнні навучальных і вытворчых практык (у тым ліку пераддыпломнай), падрыхтоўка зводнай справаздачы аб практычнай падрыхтоўцы студэнтаў за навучальны год, разлік затрат на правядзенне практыкі па ўніверсітэце;
 • арганізацыя распрацоўкі, падрыхтоўка і аналіз праектаў лакальных дакументаў па адукацыйнай дзейнасці, якія адпавядаюць патрабаванням і рэкамендацыям стандартаў серыі СТБ ISO 9001-2015;
 • удзел у правядзенні ўнутраных аўдытаў дзейнасці структурных падраздзяленняў універсітэта;
 • забеспячэнне распрацоўкі, экспертызы, узгаднення, укаранення і ўліку вучэбна-праграмнай дакументацыі ўніверсітэта; кантроль якасці вучэбна-праграмнай дакументацыі, выканання патрабаванняў адукацыйных стандартаў, вучэбных планаў і вучэбных праграм;
 • забеспячэнне працы навукова-метадычнага савета ўніверсітэта;
 • арганізацыйна-метадычнае кансультаванне і каардынацыя дзейнасці метадычных камісій факультэтаў;
 • арганізацыя і правядзенне маніторынгу адукацыйнага працэсу з дапамогай розных формаў кантролю, самаацэнкі, знешняй ацэнкі;
 • падрыхтоўка аналітычнай інфармацыі па адукацыйным працэсе для разгляду на рэктараце, Савеце ўніверсітэта і навукова-метадычным савеце ўніверсітэта;
 • арганізацыйна-метадычнае суправаджэнне павышэння кваліфікацыі прафесарска-выкладчыцкага складу;
 • забеспячэнне распрацоўкі стабільнага раскладу вучэбных заняткаў на аснове навукова абгрунтаваных патрабаванняў да яго структуры і зместу, яго ўзгаднення і зацвярджэння;
 • кантроль выканання вучэбных планаў спецыяльнасцей па ўсіх відах вучэбных заняткаў і формаў кантролю.
Кантактная iнфармацыя
Адрас:
адміністратыўны корпус № 2, вул. Войкава, 21, 225404 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Начальнік аддзела:
Гапко Марына Георгіеўна
Тэлефон:
E-mail:

САЙТЫ СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ