Дэкан
Дэкан факультэта
Яцэнка Таццяна Яўгенаўна
кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт

Педагог — адна з цэнтральных фігур, якая кіруе працэсам агульначалавечага развіцця. Гэта асноўны захавальнік духоўнага патэнцыялу нацыі і чалавецтва ў цэлым; гэта прафесіянал, які валодае сучасным арсеналам адукацыйных тэхналогій; гэта носьбіт інтэлектуальнага капіталу, здольны эфектыўна выкарыстоўваць яго на практыцы.

На факультэце педагогікі і псіхалогіі навучаюцца больш за 890 студэнтаў у дзённай і завочнай формах атрымання адукацыі.

У структуру факультэта ўваходзяць кафедры:

На кафедрах факультэта працуе больш за 80 высокакваліфікаваных спецыялістаў сістэмы адукацыі. У ліку выкладчыкаў факультэта — як вопытныя педагогі, якія маюць вучоныя ступені і званні, багаты жыццёвы і прафесійны вопыт, так і маладыя выкладчыкі, якія навучаюцца ў магістратуры і аспірантуры. Сярэдні ўзрост выкладчыкаў факультэта педагогікі і псіхалогіі — 40 гадоў.

Прафесарска-выкладчыцкі калектыў факультэта засяроджвае сваю ўвагу на трох важнейшых напрамках работы — навуковай, вучэбна-метадычнай і выхаваўчай, у кожным з якіх ёсць важкія дасягненні.

Вынікі навуковых даследаванняў ПВС кафедраў факультэта былі не раз прадстаўлены на міжнародных і рэспубліканскіх навукова-практычных канферэнцыях і навуковых форумах. Даследаванні загадчыкаў кафедрамі Н.Р. Дубешка, А.А. Кляшчовай, Т.Я. Яцэнка, А.У. Земаглядчука, Н.І. Філімонавай, А.В. Дземідовіча практыка-арыентаваныя і маюць непасрэдны выхад на рашэнне важных сацыяльных задач. Работы студэнтаў факультэта на рэспубліканскіх конкурсах студэнцкіх навуковых работ штогод атрымліваюць 1-ю, 2-ю, 3-ю катэгорыі. Факультэт спрыяе рэалізацыі студэнцкіх ініцыятыў. Так, у рамках дзейнасці Студэнцкага бізнес-інкубатара арганізавана работа «Універсітэта для дзяцей». Высокую ацэнку ў рэспубліцы атрымалі вучэбна-метадычныя і вучэбныя дапаможнікі па педагогіцы дацэнта В.В.Хітрук.

Прафесарска-выкладчыцкі склад факультэта сваю першачарговую задачу бачыць у падрыхтоўцы высокакваліфікаваных спецыялістаў, фарміраванні духоўна багатай асобы. Вырашэнню гэтай задачы спрыяе максімальнае набліжэнне адукацыйнага працэсу да практычнай працы. У навучальных планах кожнай спецыяльнасці прадугледжаны разнастайныя практыкі. Кафедры факультэта адкрылі свае філіялы непасрэдна ў навучальных установах: ДУ «Яслі-сад № 57 г.Баранавічы» і ДУА «СШ № 10 г. Баранавічы» і іншыя, дзе ідзе актыўная даследчая праца, апрабуюцца новыя адукацыйныя і выхаваўчыя тэхналогіі.

Выхаваўчая і ідэалагічная работа на факультэце накіравана на развіццё асобы з актыўнай грамадзянскай пазіцыяй. Гэтаму спрыяе сфарміраваная сістэма студэнцкага самакіравання, актыўны ўдзел студэнтаў у валанцёрскім руху, конкурсах і фестывалях, якія праводзяцца ва ўніверсітэце, спартыўных спаборніцтвах. Калектыў факультэта педагогікі і псіхалогіі знаходзіцца ў пастаянным пошуку новых формаў выхавання маладога спецыяліста: дабрачынныя акцыі, творчыя конкурсы, семінары-трэнінгі і інш.

Спецыяльнасці факультэта педагогікі і псіхалогіі

Спецыяльнасць 1-02 06 04 Абслуговая праца і выяўленчае мастацтва

Кваліфікацыя - выкладчык

Аб'екты прафесійнай дзейнасці: сярэднія агульнаадукацыйныя школы, гімназіі, ліцэі, а таксама школы і класы з паглыбленым вывучэннем народнага і дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва, пазашкольныя навучальныя ўстановы (эстэтычныя цэнтры, студыі выяўленчага мастацтва, палацы моладзі і школьнікаў), сацыяльныя службы дапамогі, цэнтры рэабілітацыі, аддзелы сацыяльнай абароны насельніцтва, органы кіравання сацыяльным асяроддзем, органы народнай адукацыі.

Сфера прафесійнай дзейнасці:

 • выкладанне абслуговай працы і выяўленчага мастацтва ў агульных сярэдніх і спецыяльных навучальных установах рознага тыпу;
 • кіраўніцтва гуртковай працай навучэнцаў у пазашкольных навучальных установах;
 • выкладанне народнага, дэкаратыўна-прыкладнога і выяўленчага мастацтва ва ўстановах культуры рознага тыпу;
 • рашэнне сацыяльна-педагагічных задач у вобласці фарміравання выхоўвае асяроддзя, рэабілітацыі, карэкцыі, дапамогі, падтрымкі, абароны, сацыяльнага кантролю дзяцей і моладзі;
 • метадычная і інспектарская праца ў органах кіравання народнай адукацыі;
 • даследчая і навукова-педагагічная праца ў навуковых установах;
 • індывідуальная творчая і прадпрымальніцкая дзейнасць.

Прызначэнне спецыяліста

Спецыяліст павінен быць падрыхтаваны для выкладчыцкай, метадычнай, арганізацыйна-кіраўніцкай, лектарска-асветніцкай работы ў галіне агульнай сярэдняй адукацыі і культуры, навукова-даследчай дзейнасці.

Спецыяліст прызначаны для працы па выкладанні абслугоўваючай працы і выяўленчага мастацтва ў сярэдніх навучальных установах рознага тыпу, планаванні навучальнага працэсу, арганізацыі заняткаў, кіраўніцтву гуртковай і навукова-даследчай працай школьнікаў у пазашкольных навучальных установах; ў органах адукацыі і навуковых установах, сярэдніх агульнаадукацыйных школах, ліцэях, каледжах, а таксама школах і класах з паглыбленым вывучэннем прадметаў, пазашкольных навучальных установах, органах адукацыі і культуры, навуковых установах педагагічнага профілю, у вышэйшых навучальных установах.

Спецыяліст прызначаны для сацыяльна-педагагічнай дзейнасці ў навучальных установах рознага тыпу, ва ўстановах сацыяльна-педагагічнай дапамогі.

Выпускаючая кафедра — кафедра дашкольнай і пачатковай адукацыі.

Форма атрымання адукацыі: дзённая.

Спецыяльнасць 1-03 04 03 Практычная псіхалогія
Кваліфікацыя – педагог-псіхолаг

Аб'екты прафесійнай дзейнасці: псіхалагічныя службы розных узроўняў, спецыялізаваныя цэнтры з псіхалагічнымі службамі ў сваім складзе, агульнаадукацыйныя навучальныя ўстановы, спецыялізаваныя навучальныя ўстановы закрытага тыпу, вышэйшыя навучальныя ўстановы, органы народнай адукацыі, навуковыя ўстановы псіхалагічнага профілю, сярэднія агульнаадукацыйныя навучальныя ўстановы, у тым ліку навуковыя ўстановы псіхолага-педагагічнага профілю.

Віды прафесійнай дзейнасці:

 • вучэбна-выхаваўчая;
 • вучэбна-метадычная;
 • навукова-даследчая;
 • інавацыйная;
 • арганізацыйна-кіраўніцкая;
 • культурна-асветніцкая;
 • камунікатыўная.

Сфера прафесійнай дзейнасці:

 • псіхалагічная праца ў сярэдніх і сярэдніх спецыяльных навучальных установах рознага тыпу;
 • метадычная работа ў навучальных установах і ўстановах адукацыі;
 • кіраўніцтва гуртковай і навукова-даследчай працай школьнікаў у пазашкольных навучальных установах; метадычная і інспектарская праца ў органах народнай адукацыі;
 • даследчая і навукова-педагагічная праца ў навуковых установах.

Выпускаючая  кафедра – кафедра псіхалогіі.

Форма атрымання адукацыі: дзённая, завочная.

Спецыяльнасць 1-33 01 02 01 Геаэкалогія. Ахова прыроды і рацыянальнае выкарыстанне прыродных рэсурсаў
Кваліфікацыя – географ-эколаг. Выкладчык геаграфіі і экалогіі

Аб'екты прафесійнай дзейнасці: геаграфічнае асяроддзе і складаючыя яго прыродныя і прыродна-антрапагенныя геасістэмы, распрацоўка прынцыпаў і нарматываў прыродакарыстання, рашэнне тэарэтычных і прыкладных задач у галіне рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў, аховы навакольнага асяроддзя, аптымізацыі асяроддзя жыццядзейнасці насельніцтва і ўстойлівага развіцця краіны, выкладанне геаграфічных і экалагічных дысцыплін.

Віды прафесійнай дзейнасці:

 • праектна-вытворчая;
 • арганізацыйна-кіраўнічая;
 • кантрольна-экспертная;
 • навукова-даследчая;
 • педагагічная.

Сфера прафесійнай дзейнасці:

 • акадэмічныя і галіновыя навукова-даследчыя інстытуты;
 • праектныя, вышукальныя і навукова-вытворчыя арганізацыі;
 • установы, прадпрыемствы і аб'яднанні, бюро, фірмы і іншыя арганізацыі розных формаў уласнасці, якія займаюцца гаспадарчым асваеннем і аховай прыродных рэсурсаў, размяшчэннем вытворчых сістэм, кіраваннем, праектаваннем і экспертызай народнагаспадарчай дзейнасці;
 • структуры кіравання вытворчасцю, навукай і адукацыяй;
 • брокерскія, маркетынгавыя і менеджарскія фірмы;
 • установы сістэм вышэйшай, сярэдняй і сярэдняй спецыяльнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь і іншых міністэрстваў і ведамстваў.

Выпускаючая кафедра – кафедра прыродазнаўчых дысцыплін.

Форма атрымання адукацыі: дзённая, завочная.

Спецыяльнасць 1- 01 01 01 Дашкольная адукацыя
Кваліфікацыя - педагог.

Прафесійнай галіной з'яўляецца выхаванне дзяцей ад нараджэння да паступлення ў школу.

Сферы дзейнасці:

 • выхаванне і навучанне дзяцей дашкольнага ўзросту ў дзіцячых дашкольных установах;
 • даследчая і навукова-педагагічная праца ў навуковых установах.

Выпускаючая кафедра – кафедра дашкольнай і пачатковай адукацыі.

Форма атрымання адукацыі: дзённая, завочная, завочная (на базе сярэдняй спецыяльнай адукацыі).

Спецыяльнасць 1- 01 02 01 Пачатковая адукацыя
Кваліфікацыя - выкладчык.

Сферы дзейнасці:

 • выкладанне ў пачатковай школе;
 • метадычная і інспектарская праца ў органах кіравання народнай адукацыяй;
 • даследчая і навукова-педагагічная праца ў навуковых установах.

Выпускаючая кафедра – кафедра педагогікі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін.

Форма атрымання адукацыі: дзённая, завочная (на базе сярэдняй спецыяльнай адукацыі).

Спецыяльнасць 1-03 04 01 Сацыяльная педагогіка
Кваліфікацыя - сацыяльны педагог.

Аб'екты прафесійнай дзейнасці: сярэднія агульнаадукацыйныя школы, гімназіі, ліцэі, установы псіхолага-педагагічнага профілю, сацыяльныя службы дапамогі, цэнтры рэабілітацыі, аддзелы сацыяльнай абароны насельніцтва, органы кіравання сацыяльным асяроддзем, органы народнай адукацыі.

Віды прафесійнай дзейнасці:

 • вучэбна-выхаваўчая;
 • вучэбна-метадычная;
 • навукова-даследчая;
 • інавацыйная;
 • інфармацыйна-асветніцкая;
 • кіраўніцкая.

Сфера прафесійнай дзейнасці:

 • рашэнне сацыяльна-педагагічных задач у галіне фарміравання выхаваўчага асяроддзя, рэабілітацыі, карэкцыі, дапамогі, падтрымкі, абароны, сацыяльнага кантролю дзяцей і моладзі;
 • каардынацыя дзейнасці сацыяльных інстытутаў па аптымізацыі працэсаў ўзаемадзеяння чалавека і сацыяльнага асяроддзя;
 • метадычная і інспектарская праца ў органах кіравання народнай адукацыі;
 • даследчая і навукова-педагагічная праца ў навуковых установах.

Выпускаючая кафедра – кафедра педагогікі і сацыяльна-гуманітарных дысцыплін.

Форма атрымання адукацыі: дзённая.

Спецыяльнасць 1-03 02 01 Фізічная культура
Кваліфікацыя — выкладчык.

Аб'екты прафесійнай дзейнасці:

 • фізічнае выхаванне дзяцей і навучэнскай моладзі;
 • фізічнае выхаванне юных і дарослых спартсменаў;
 • фізкультурна-аздараўленчая работа па месцы жыхарства, вучобы, прафесійнай дзейнасці і адпачынку;
 • арганізацыйна-кіраўнічая праца ў сферы фізічнай культуры, спорту і турызму.

Віды прафесійнай дзейнасці:

 • адукацыйная;
 • навукова-метадычная;
 • педагагічная;
 • спартыўна-трэніровачная;
 • арганізацыйна-кіраўніцкая;
 • праектна-аналітычная;
 • навукова-даследчая;
 • фізкультурна-аздараўленчая;
 • карэкцыйная.

Выпускаючая кафедра – кафедра тэорыі і практыкі фізічнай культуры.

Форма атрымання адукацыі: дзённая.

Спецыяльнасць 1-88 02 01 Спартыўна-педагагічная дзейнасць (па напрамках)
Напрамак спецыяльнасці – 1-88 02 01-02 Спартыўна-педагагічная дзейнасць (менеджмент у спорце)
Кваліфікацыя — менеджар у спорце. Выкладчык фізічнай культуры

Аб'екты прафесійнай дзейнасці:

 • фізічнае выхаванне дзяцей і навучэнцкай моладзі;
 • фізічнае выхаванне юных і дарослых спартсменаў;
 • фізкультурна-аздараўленчая работа па месцы жыхарства, вучобы, прафесійнай дзейнасці і адпачынку;
 • арганізацыйна-кіраўнічая праца ў сферы фізічнай культуры, спорту і турызму.

Віды прафесійнай дзейнасці:

 • адукацыйная;
 • арганізацыйна-кіраўнічая;
 • навукова-даследчая;
 • спартыўна-трэніровачная;
 • фізкультурна-аздараўленчая;
 • маркетынгавая;
 • прадпрымальніцкая.

Выпускаючая кафедра – кафедра тэорыі і практыкі фізічнай культуры.

Форма атрымання адукацыі: дзённая.

Кантактная інфармацыя
Адрас:
вул.Паркавая, 62, 225401 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Дэкан:
Яцэнка Таццяна Яўгенаўна
Тэлефон:
+375 163 68 00 54
Факс:
+375 163 68 01 24
E-mail:

 

САЙТЫ СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ