Кіраўнік філіяла
Кіраўнік філіяла
Даніленка Эліна Іванаўна

Функцыянуе на падставе Палажэння аб філіяле № 0-21 ад 28.11.2017, зацверджанага і ўведзенага ў дзеянне загадам рэктара БарДУ № 545 ад 28.11.2017.

Філіял кафедры ажыццяўляе сваю дзейнасць на падставе Палажэння «Аб філіяле кафедры грамадзянскага права і працэсу ў натарыяльнай канторы Баранавіцкага раёна» ад 30.08.2013 № 01-17/1, зацверджанага загадам рэктара ўніверсітэта ад 30.08.2013 г. № 394/1.

Кіраўніцтва філіялам ускладзена на выкладчыка кафедры Э.І. Даніленка (па асноўным месцы працы – намеснік загадчыка натарыяльнай канторы Баранавіцкага раёна).

Мэта:

 • забеспячэнне рэалізацыі Палітыкі і Мэтаў універсітэта ў галіне якасці, патрабаванняў дакументаў сістэмы менеджменту якасці ўніверсітэта;
 • абмен вопытам навуковай і практычнай дзейнасці;
 • удасканаленне прафесіяналізму, крэатыўнасці, асобаснага росту прафесарска-выкладчыцкага складу.

Задачы:

 • ажыццяўленне практыка-арыентаванай падрыхтоўкі спецыялістаў;
 • забеспячэнне патрэбаў заказчыкаў кадраў у высокакваліфікаваных спецыялістах з вышэйшай юрыдычнай адукацыяй;
 • замацаванне на практыцы ведаў, уменняў і навыкаў, атрыманых ва ходзе тэарэтычнага навучання;
 • назапашванне студэнтамі спецыяльнасці «Правазнаўства» і «Эканамічнае права» практычнага вопыту і іх прафесійная арыентацыя.

Дзейнасць філіяла кафедры ажыццяўляецца па наступных напрамках:

 • рэалізацыя адукацыйнага працэсу – правядзенне лекцыйных і практычных заняткаў па дысцыплінах кафедры;
 • правядзенне азнаямленчай, гаспадарча-прававой і пераддыпломнай практыкі навучэнцаў;
 • метадычная работа – метадычнае забеспячэнне адукацыйнага працэсу;
 • рэцэнзаванне праграм, вучэбна-метадычных комплексаў, пенсій і іншых выданняў;
 • удасканаленне зместу навучальных дысцыплін і методык іх выкладання;
 • навукова-даследчая работа – ініцыяванне навуковых даследаванняў;
 • кіраўніцтва навукова-даследчай працай навучэнцаў;
 • прапаганда навуковых ведаў;
 • удзел ва ўкараненні вынікаў даследавання ў практыку;
 • выхаваўчая праца сярод навучэнцаў – удзел у прафесійнай арыентацыі навучэнцаў;
 • фарміраванне прафесійных, сацыяльных і асобасных кампетэнцый навучэнцаў, забеспячэнне ўзаемадзеяння з прафесійным асяроддзем;
 • фарміраванне агульнай і прафесійнай правасвядомасці навучэнцаў.

 

Філіял кафедры грамадзянскіх і крымінальна-прававых дысцыплін у натарыяльнай канторы Баранавіцкага раёна

Кантактная інфармацыя
Адрас:
вул.Паркавая, 62, 225401 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Дэкан:
Лабейка Вольга Анатольеўна
Тэлефон:
+375 163 66 94 77
E-mail:

САЙТЫ СТРУКТУРНЫХ ПАДРАЗДЗЯЛЕННЯЎ