.

  КАФЕДРА ТЭАРЭТЫЧНАЙ І ПРЫКЛАДНОЙ ЭКАНОМІКІ

 

Загадчык кафедры

Загадчык кафедры
Лабейка Вольга Анатольеўна
кандыдат эканамічных навук

Падрабязная інфармацыя на афіцыйным сайце кафедры: em.barsu.by

Кафедра тэарэтычнай і прыкладной эканомікі з'яўляецца выпускаючай на факультэце эканомікі і права па спецыяльнасцях:

  • 1-25 01 13 Эканоміка і кіраванне турысцкай індустрыяй;
  • 1-26 02 03 Маркетынг;
  • 1-26 02 01 Бізнес-адміністраванне;
  • 1-27 01 01 Эканоміка і арганізацыя вытворчасці;
  • 1-28 01 02 Электронны маркетынг.

Кафедра забяспечвае атрыманне навучэнцамі ўніверсітэта спецыяльных ведаў і навыкаў (прафесійных кампетэнцый), уменняў прымяніць атрыманыя веды і навыкі для практычнага вырашэння прафесійных задач, валоданне спосабамі сумеснай прафесійнай дзейнасці; рэалізуе прафесійны кампанент; каардынуе міждысцыплінарныя сувязі.

Кафедра тэарэтычнай і прыкладной эканомікі ажыццяўляе навучальны працэс у дзённай і завочнай формах атрымання адукацыі на факультэце эканомікі і права, факультэце славянскіх і германскіх моў, факультэце педагогікі і псіхалогіі, інжынерным факультэце.

Вучэбная праца кафедры ўключае ў сябе чытанне лекцый, правядзенне практычных і лабараторных заняткаў, кансультацый, пераддыпломнай практыкі, кіраўніцтва самастойнай працай навучэнцаў, у тым ліку курсавымі працамі (праектамі), выпускнымі працамі навучэнцаў, а таксама кантроль ведаў навучэнцаў.

Кафедра тэарэтычнай і прыкладной эканомікі забяспечвае павышэнне якасці выкладання дысцыплін шляхам удасканалення модульна-рэйтынгавай тэхналогіі навучання, вывучае і ўкараняе новыя методыкі і тэхналогіі навучання.

Навукова-даследчая праца на кафедры праводзіцца ў мэтах павышэння прафесійна-педагагічнага майстэрства прафесарска-выкладчыцкага складу ўніверсітэта, паляпшэння якасці падрыхтоўкі спецыялістаў, здольных эфектыўна прымаць кіраўніцкія рашэнні ў сучасных умовах.

Прафесарска-выкладчыцкі склад кафедры ажыццяўляе працу па падрыхтоўцы студэнтаў да ўдзелу ў навукова-практычных канферэнцыях, праводзіць навуковыя семінары. Студэнты рэгулярна ўдзельнічаюць у Рэспубліканскім конкурсе студэнцкіх навуковых прац і атрымліваюць высокія катэгорыі.

Кафедра тэарэтычнай і прыкладной эканомікі вядзе ідэалагічную і выхаваўчую працу, накіраваную на падрыхтоўку сацыяльна-актыўнага, высокамаральнага, канкурэнтаздольнага спецыяліста, грамадзяніна, патрыёта Рэспублікі Беларусь з прынцыпова новым узроўнем дзелавой культуры, гаспадарчым мысленнем, прафесійнымі ведамі, веданнем праблем і патрэб рэгіёну, здольнага і гатовага прымяніць свае веды для вырашэння праблем рознага ўзроўню складанасці.

Кафедра структурна прадстаўлена дзвюма прадметна-метадычнымі секцыямі:

 

Адрас:
каб. 403/3, каб. 404/3, вул. Паркавая, 21, 225401 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Загадчык кафедры:
Лабейка Вольга Анатольеўна
Тэлефон:
(0163) 66 94 83