.

  КЛУБ «ПАЛІГЛОТ»

Клуб «Паліглот» запрашае ўсіх, хто жадае авалодаць асновамі другой ці трэццяй замежнай мовы (англійскай, іспанскай, нямецкай, польскай).

У адпаведнасці з пададзенымі заявамі студэнтаў у бягучым навучальным годзе функцыянуе секцыя нямецкай мовы.

Клуб «Палiглот» Клуб «Палiглот» Клуб «Палiглот»

 

СЕКЦЫЯ НЯМЕЦКАЙ МОВЫ КЛУБА «ПАЛІГЛОТ»

Кіраўнік – Я. М. Васільчук, выкладчык кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў

Секцыя нямецкай мовы клуба «Паліглот» арганізавана пры кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў Заняткі ў клубе арганізуюцца для азнакамлення студэнтаў з найбольш вядомымі святамі, традыцыямі і звычаямі нямецкамоўных краін, што будзе садзейнічаць развіццю пазнавальнага інтарэсу, актыўнаму міжгрупавому ўзаемадзеянню і супрацоўніцтву студэнтаў розных курсаў, а таксама з мэтай фарміравання маўленчай кампетэнцыі ў рамках прадугледжаных планам тэм.

Клуб «Палiглот»

Мэты:

 • фарміраванне і удасканаленне лексіка-граматычных навыкаў студэнтаў;
 • развіццё маўленчых уменняў студэнтаў у рамках прадугледжаных планам тэм;
 • стымуляванне цікавасці студэнтаў да вывучэння нямецкай мовы;
 • ўсебаковае развіццё асобы, уключаючы інтэлектуальную, эмацыйна-валявую і духоўна-маральную сферы.

Задачы:

 • фарміраваць маўленчай лексічны навык ў рамках прадугледжаных праграмай тэм-праблем;
 • фарміраваць сацыякультурную і межкультурную кампетэнцыі студэнтаў;
 • вучыць студэнтаў выкарыстоўваць вывучаны лексічны і граматычны матэрыял у натуральных актах камунікацыі;
 • ажыццяўляць міждысцыплінарныя сувязі (з англійскай мовай).

Праца ў клубе «Паліглот» будуецца на наступных прынцыпах:

 • прынцып міждысцыплінарных сувязяў;
 • прынцып уліку асаблівасцей роднай мовы;
 • прынцып камунікатыўнай накіраванасці;
 • прынцып спалучэння калектыўных, групавых і індывідуальных формаў працы;
 • прынцып сітуацыйнасці з выкарыстанне сучасных інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій.

 

Прыкладны тэматычны план заняткаў
у другім паўгоддзі 2019 года

Клуб «Палiглот»

Кастрычнік
Тэма 1. Традыцыі і звычаі святкавання прыёму ў першакласнікі і свята ўраджаю ў нямецкамоўных краінах.
Граматыка: Часавыя формы дзеяслова: утварэнне, ужыванне.

Лістапад
Тэма 2. Легенда пра Святога Марціна: гісторыя свята.
Граматыка: Сiнтаксiс: складаназлучаны сказ.

Снежань
Тема 3. Святкаванне Каляд у нямецкамоўных і англамоўных краінах: падабенствы і адрозненні.
Караоке на нямецкай і англійскай мовах. Выраб калядных сувеніраў.
Граматыка: Артыкль: скланенне i ўжыванне пэўнага і нявызначанага артыклю.

 

 

Адрас:
вул.Паркавая, 62, 225401 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Дэкан:
Круглякова Наталля Мікалаеўна
Тэлефон:
+375 163 40 99 77
Факс:
+375 163 40 90 84
E-mail: