.

  КЛУБ «ПАЛІГЛОТ»

Клуб «Паліглот» запрашае ўсіх, хто жадае авалодаць асновамі другой ці трэццяй замежнай мовы (англійскай, іспанскай, нямецкай, польскай).

У адпаведнасці з пададзенымі заявамі студэнтаў у бягучым навучальным годзе функцыянуюць секцыі нямецкай і англійскай мовы.

Клуб «Палiглот» Клуб «Палiглот» Клуб «Палiглот»

 

СЕКЦЫЯ НЯМЕЦКАЙ МОВЫ КЛУБА «ПАЛІГЛОТ»

Кіраўнік – Я. М. Васільчук, выкладчык кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў.

Секцыя нямецкай мовы клуба «Паліглот» арганізавана пры кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў Заняткі ў клубе арганізуюцца для азнакамлення студэнтаў з найбольш вядомымі святамі, традыцыямі і звычаямі нямецкамоўных краін, што будзе садзейнічаць развіццю пазнавальнага інтарэсу, актыўнаму міжгрупавому ўзаемадзеянню і супрацоўніцтву студэнтаў розных курсаў, а таксама з мэтай фарміравання маўленчай кампетэнцыі ў рамках прадугледжаных планам тэм.

Клуб «Палiглот»

Мэты:

 • фарміраванне і удасканаленне лексіка-граматычных навыкаў студэнтаў;
 • развіццё маўленчых уменняў студэнтаў у рамках прадугледжаных планам тэм;
 • стымуляванне цікавасці студэнтаў да вывучэння нямецкай мовы;
 • ўсебаковае развіццё асобы, уключаючы інтэлектуальную, эмацыйна-валявую і духоўна-маральную сферы.

Задачы:

 • фарміраваць маўленчай лексічны навык ў рамках прадугледжаных праграмай тэм-праблем;
 • фарміраваць сацыякультурную і межкультурную кампетэнцыі студэнтаў;
 • вучыць студэнтаў выкарыстоўваць вывучаны лексічны і граматычны матэрыял у натуральных актах камунікацыі;
 • ажыццяўляць міждысцыплінарныя сувязі (з англійскай мовай).

Праца ў клубе «Паліглот» будуецца на наступных прынцыпах:

 • прынцып міждысцыплінарных сувязяў;
 • прынцып уліку асаблівасцей роднай мовы;
 • прынцып камунікатыўнай накіраванасці;
 • прынцып спалучэння калектыўных, групавых і індывідуальных формаў працы;
 • прынцып сітуацыйнасці з выкарыстанне сучасных інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій.

 

Прыкладны тэматычны план заняткаў
на вясенні семестр 2019/2020 навучальнага года

Клуб «Палiглот»

Люты
Тэма 1. Жыллё
Месцазнаходжанне дома (кватэры). Тыповая кватэра, дом; мэбля мэблёўка кватэры, дома. Ідэальнае жыллё, жыллё будучыні.
Граматыка: Ужыванне прыназоўнікаў падвойнага кіравання.

Сакавiк
Тэма 2. У здаровым целе здаровы дух
Здароўе чалавека як асабістае і грамадскае багацце. Наведванне ўрача і выклік лекара на дом.
Граматыка: Значэнне, утварэнне і ўжыванне ступеняў параўнання прыметнікаў.

Красавiк
Тэма 3. Святкаванне Вялікадня. Культура харчавання.
Асноўныя прадукты харчавання. Падрыхтоўка і прыём ежы. Кулінарныя рэцэпты. Традыцыйныя велікодныя стравы Германіі і Беларусі.
Граматыка: Скланенне і ўжыванне прыметнікаў.

Май
Тэма 4. Пакупкі.
Крамы і асноўныя аддзелы. Выбар і здзяйсненне пакупак. Гісторыя моды. Купля адзення і абутку.
Граматыка: Даданыя сказы часу, мэты, умовы. Даданыя азначальныя сказы

 

СЕКЦЫЯ АНГЛІЙСКАЙ МОВЫ КЛУБА «ПАЛІГЛОТ»

Клуб «Палiглот»

Кіраўнік – В. С. Туравец, выкладчык-стажор кафедры тэорыі і практыкі германскіх моў

Мэта: фарміраванне лінгвістычнай і камунікатыўнай кампетэнцый студэнтаў.

Задачы:

 • фарміраваць і ўдасканальваць навыкі практычнага выкарыстання асноўных моўных формаў, лексічных адзінак у вуснай і пісьмовай мовах;
 • развіваць ўменні суадносіць моўныя сродкі з канкрэтнымі сферамі, сітуацыямі і ўмовамі зносін.

Прыкладны тэматычны план заняткаў
на вясенні семестр 2019/2020 навучальнага года

Люты
Занятак 1. Тэма «Знаёмства». Дзеяслоў to be у Present Simple. Вывучэнне алфавіту і транскрыбавання гукаў.
Занятак 2. Тэмы «Прывітанне і развітанне», «Паходжанне». Сыходны кінэтычны тон у спецыяльных пытаннях.

Сакавік
Занятак 3. Тэма «Прадметы штодзённага ўжытку». Адзіны і множны лік назоўнікаў. Артыклі a/an. Фрыкатыўны выбух.
Заняткі 4. Тэма «Асабістая інфармацыя». Лічэбнік. Асновы рытмічнай арганізацыі фразы.

Клуб «Палiглот»

Красавік
Занятак 5. Тэма «Асабістая інфармацыя: узрост, прафесія, сямейнае становішча, адрас». Узыходзячы кінэтычны тон у агульных пытаннях.
Занятак 6. Тэма «Сям’я». Прыналежны склон. Доўгія і кароткія галосныя, злучны [r].

Май
Занятак 7. Тэма «Прафесія». Present Simple. Узыходзячы, сыходны кінэтычны тон у агульных, спецыяльных пытаннях. Сцвярджальны, адмоўны адказ.
Занятак 8. Тэма «Жыллё». There is/are. Указальныя займеннікі this/that/these/those. Дыфтонгі.

Чэрвень
Занятак 9. Тэма «Што вы ўмееце і любіце рабіць?». Мадальны дзеяслоў can. Бакавы выбух. Насавы выбух.

 

Адрас:
вул.Паркавая, 62, 225401 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Дэкан:
Круглякова Наталля Мікалаеўна
Тэлефон:
+375 163 68 01 15
Факс:
+375 163 68 00 83
E-mail: