Загадчык кафедры
Загадчык кафедры
Лабкоўская Алена Аляксандраўна
кандыдат педагагічных навук

Падрабязная інфармацыя на афіцыйным сайце кафедры: tpel.barsu.by

Кафедра тэорыі і практыкі германскіх моў створана ў 2017 годзе і з’яўляецца структурным падраздзяленнем лінгвістычнага факультэта Баранавіцкага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Калектыў кафедры досыць малады, але адрозніваецца высокім узроўнем матываванасці да педагагічнай працы, энергічнасцю, а таксама вялікім вопытам. Выкладчыкі кафедры пастаянна павышаюць сваю кваліфікацыю праз навучанне ў магістратуры і аспірантуры, на аснове розных курсаў павышэння кваліфікацыі, семінараў і стажыровак.

Супрацоўнікамі кафедры забяспечваецца моўная і прафесійна-метадычная падрыхтоўка студэнтаў па 34 дысцыплінах для спецыяльнасцяў:

  • 1-02 03 03 Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (англійская);
  • 1-02 03 04 Руская мова і літаратура. Замежная мова (англійская);
  • 1-02 03 06 Замежныя мовы (нямецкая, англійская);
  • 1-02 03 08 Замежная мова (англійская);
  • 1-21 06 01-01 Сучасныя замежныя мовы (выкладанне).

У адукацыйным працэсе выкладчыкамі кафедры шырока прымяняюцца камп’ютарныя тэхналогіі, тэхналогія інтэнсіфікацыі навучання на аснове цэнтралізаваных схем, тэхналогія праблемнага навучання, тэхналогія навучання ў супрацоўніцтве, тэхналогія праектнага навучання, відэатэхналогія, кейс-тэхналогія, мультымедыя-тэхналогія і інш.

Для раскрыцця творчых здольнасцяў студэнтаў, фарміравання ў іх навукова-даследчых навыкаў на кафедры вялікая ўвага надаецца пазааўдыторнай працы са студэнтамі.

На кафедры функцыянуюць гурткі «Лінгва-акадэмія», "English Vocabulary in Use", "English Grammar in Use" і секцыі нямецкай і англійскай моў клуба «Паліглот», праводзяцца розныя мерапрыемствы ў рамках выкладаемых дысцыплін.

Умовы для якаснай практычнай падрыхтоўкі студэнтаў да прафесійнай дзейнасці забяспечваюцца ў рамках работы філіялаў кафедры, створаных на базе:

  • ДУА «Гімназія № 4 г. Баранавічы»;
  • ДУА «Гімназія № 5 г. Баранавічы»;
  • ДУА «Сярэдняя школа № 7 г. Баранавічы»;
  • ДУА «Сярэдняя школа № 14 г. Баранавічы».

Сумесная дзейнасць выкладчыкаў кафедры і настаўнікаў школ садзейнічае фарміраванню ў студэнтаў сацыяльна-асобасных і прафесійных кампетэнцый, далейшаму ўдасканальванню метадычнай кампетэнтнасці і развіццю ўменняў даследчыка.

Кантактная інфармацыя
Адрас:
вул.Паркавая, 62, 225401 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Заг. кафедры:
Лабкоўская Алена Аляксандраўна
Тэлефон:
+375 163 68 02 10