.

   РЭДАКЦЫЙНА-ВЫДАВЕЦКАЯ ГРУПА

Начальнік
Загадчык рэдакцыйна-выдавецкай групы
Сідарэнка Ганна Юр’еўна

Выдавецкая дзейнасць у БарДУ накіравана на падрыхтоўку (рэдакцыйна-выдавецкая апрацоўка і выкананне арыгінал-макета) і выпуск у свет выданняў (апублікаванне экзэмпляраў твора са згоды аўтара ці іншага ўладальніка аўтарскіх правоў) у адпаведнасці з ліцэнзіяй, выдадзенай Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь, з моманту адкрыцця ўстановы адукацыі «Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт».

Выдавецкую дзейнасць ва ўніверсітэце каардынуе рэдакцыйна-выдавецкі савет (кіраўнік — прарэктар па навуковай рабоце), пасяджэнні якога праходзяць штоквартальна. Рэдакцыйна-выдавецкая група ажыццяўляе выдавецкую дзейнасць у адпаведнасці з перспектыўным і тэматычнымі планамі выдання навуковай, навукова-папулярнай, вучэбнай, вучэбна-метадычнай, вытворча-практычнай і даведачнай літаратуры па наступных напрамках:

  • падрыхтоўка і выпуск выданняў, рэгламентаваных Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі;
  • падрыхтоўка і выпуск (стварэнне) вучэбна-метадычных комплексаў у друкаваным і электронным выглядзе, што распрацоўваюцца па кожным напрамку ці спецыяльнасці ў якасці кампанентаў адукацыйнай праграмы ўстановы вышэйшай адукацыі;
  • падрыхтоўка і выпуск навуковага часопіса «Веснік БарДУ», газеты «Мой універсітэт», зборнікаў навуковых артыкулаў, матэрыялаў канферэнцый;
  • аператыўнае размнажэнне і друк акцыдэнтнай і бланачнай прадукцыі, службовай дакументацыі для адміністрацыі, структурных падраздзяленняў універсітэта;
  • ламініраванне асобных лістоў паперы да фармату А3;
  • брашуровачна-пераплётныя работы.

 

 

 

 

 

 

Адрас:
вул. Войкава, 21, 225404 г.Баранавічы, Брэсцкая вобл.
Загадчык рэдакцыйна-выдавецкай групы:
Сідарэнка Ганна Юр’еўна
Тэлефон:
(0163) 64 34 77
email:
rig@barsu.by

РЭДАКЦЫЙНА-ВЫДАВЕЦКАЯ ГРУПА